Životný Štýl

Výhercovia v kategórii drobní víťazi za rok 2012, zverejnili DogTime Media