Životný Štýl

Pre mesto New York bol navrhnutý register zneužívania zvierat