Životný Štýl

Charita pre zvieratá vynakladá len málo prostriedkov na dobré životné podmienky zvierat