Životný Štýl

Stupne dobrých životných podmienok zvierat: Kandidáti na prezidenta v primárnom veku