Životný Štýl

Skupina tvrdí, že útulok PETA v roku 2013 usmrtil takmer 2 000 zvierat