Životný Štýl

Bol predstavený regulačný zákon o chovateľoch v Minnesote