Životný Štýl

Pensylvánia zakazuje plynové komory v útulkoch pre zvieratá